Buổi ra mắt sách «Nông nghiệp Hữu cơ thế giới»,  trình bày các dữ liệu mới nhất sẽ diễn ra vào cuối ngày Thứ Tư, ngày 17 tháng 2 năm 2021, 4:00 đến 4:45 chiều CET tại Biofach. Thông cáo báo chí và cuốn sách có thể lấy tại

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2021/press-releases.html