giay dan tuong re nhat là khẩu hiệu của Nội Thất SHD Việt Nam, cung cấp sản phẩm rẻ nhất tới tay người tiêu dùng

Liên thông học viện tại chính 2012 tuyển sinh hệ cao đẳng lên đại học click để biết thông tin chi tiết

1.      Chứng nhận PGS là gì?

 

Chứng nhận PGS là chứng nhận cấp cho các nhóm hoặc các nông dân sản xuất tuân theo quy trình và các tiêu chuẩn PGS. Chứng nhận PGS đảm bảo sản phẩm được chứng nhận được sản xuất theo đúng quy trình, tuân thủ các quy định trong sản xuất hữu cơ.

Trên thế giới, chứng nhận PGS được áp dụng tại các nước có nền nông  nghiệp phát triển: Hoa Kỳ, Brazil, New Zealand...

Tại Việt Nam hiện nay, PGS là hệ thống duy nhất chứng nhận chất lượng  các sản phẩm hữu cơ cho thị trường nội địa

Tiêu chuẩn PGS  Việt Nam được xây dựng dựa trên  bộ tiêu chuẩn SXNN hữu cơ 10TCN 602-2006 do Bộ NN&PTNT ban hành

Chứng nhận PGS đảm bảo những sản phẩm được đưa tới  bữa ăn của khách hàng thực sự là sản phẩm hữu cơ

 

2.      Tại sao chứng nhận PGS lại đáng tin cậy?

 

PGS là viết tắt của Participatory Guarantee System có nghĩa là Hệ thống Đảm bảo Cùng tham gia. Định nghĩa về PGS từ IFOAM như sau:

“Hệ thống Đảm bảo Cùng tham gia” là hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Hệ thống này chứng thực cho người sản xuất dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan: người tiêu dùng, công ty phân phối, cơ quan quản lý nhà nước … và được xây dựng trên cơ sở sự tin cậy, các liên kết xã hội và trao đổi tri thức.

Hệ thống PGS đáng tin cậy vì những lý do sau đây:

o   Hệ thống thiết lập những tiêu chuẩn cho sản xuất hữu cơ, đây là những tiêu chuẩn tin cậy được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến và được “địa phương hóa” để phù hợp với tình hình đất đai, khí hậu và con người tại địa phương đó.

o   Tham gia hệ thống này không chỉ có người sản xuất mà còn có các bên liên quan bao gồm: khách hàng, công ty phân phối, các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng quan tâm khác. Quá trình sản xuất và thu hoạch thường xuyên được giám sát, điều tra đảm bảo phát hiện, khắc phục những sai phạm nhỏ và loại bỏ ngay lập tức các nhóm sản xuất, các sản phẩm mắc sai phạm nghiêm trọng.

 

3.      Tôi có thấy một số cửa hàng bán rau với dòng chữ ghi trên bao bì là “được sản xuất theo phương pháp hữu cơ” hoặc “rau hữu cơ” mà không có chứng nhận PGS, vậy đó có phải là rau hữu cơ không?

 

Trong điều kiện các quy định của pháp luật Việt Nam về sản xuất, buôn bán và tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ còn chưa rõ ràng và chặt chẽ như hiện nay, bất kỳ Doanh nghiệp hoặc cá nhân nào cũng có thể tuyên bố sản phẩm của họ là “Rau hữu cơ”. Tuy nhiên chỉ những sản phẩm rau hữu cơ có chứng nhận PGS từ các nhóm sản xuất đã được chứng nhận mới thực sự đáng tin cậy.