Giáo trình giới thiệu các nội dung đào tạo, hướng dẫn cách mở lớp, quản lý lớp đào tạo Nông dân sản xuất hữu cơ cho các Giảng viên.

 

 

 

Tải về tại đây