Sáng ngày 09/02/2012 tại phòng họp NXB Bản đồ Việt Nam, Dự án Nông nghiệp Hữu cơ đã tổ chức cuộc họp với nội dung “Ghi nhãn cho sản phẩm hữu cơ đã chứng nhận PGS” do ông Koen Den Braber – Cố vấn Dự án, chủ trì. Cuộc họp nhằm giúp các doanh nghiệp đang phân phối sản phẩm hữu cơ thực hiện đúng các quy định về ghi nhãn, in ấn bao bì, và cùng với đại diện các doanh nghiệp thảo luận về các giải pháp nhằm tránh các sai sót trong quá trình thiết kế, in ấn bao bì cho sản phẩm hữu cơ đã chứng nhận PGS.

Tới dự cuộc họp có đại diện của các doanh nghiệp đang phân phối sản phẩm hữu cơ: công ty Tâm Đạt, công ty VinaGap, công ty Phúc Đại Việt, công ty GreenLink, công ty GreenLife, công ty Hanoi Organic Roots, HTX Thanh Xuân, công ty EcoLink.

Đại diện các công ty đã lắng nghe và phản hồi báo cáo về thực trạng sử dụng tem nhãn, bao bì cho sản phẩm đã chứng nhận PGS đồng thời cùng với Dự án Nông nghiệp Hữu cơ thảo luận tích cực về các giải pháp, các lựa chọn.

Kết thúc cuộc họp, các đại biểu đã đạt được đồng thuận về các giải pháp, các lựa chọn cũng như các quy định trong việc ghi nhãn mác/ bao bì cho sản phẩm hữu cơ đã chứng nhận PGS và thống nhất thực hiện trong thời gian tới